Facebook

Aktivita - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu aktivita.

Význam: Aktivita znamená jakékoli fyzické nebo duševní činnosti; buď pro odpočinek, zábavu nebo zlepšení.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

činorodost

Činorodost je schopnost aktivně zasahovat do situací a přijímat odpovědnost za vlastní činy.

pasivita

Pasivita je stav, kdy se člověk neangažuje a nemá žádnou iniciativu. Je to způsob jednání, ve kterém člověk akceptuje věci tak, jak jsou, aniž by se snažil je změnit.

trpnost

Trpnost je schopnost přijímat, snášet a zůstat silný při přijímání nepříjemných událostí nebo situací.

poddajnost

Poddajnost je schopnost reagovat na podněty a přizpůsobovat se změnám okolního prostředí.

nečinnost

Nečinnost je stav, kdy člověk nečiní žádnou činnost, tedy nedělá nic.

netečnost

Netečnost je stav, při kterém se člověk nezajímá o okolí a nedělá nic, co by mohlo změnit situaci.

nevšímavost

Nevšímavost je stav mysli, kdy jedinec přehlíží či ignoruje podněty, které by jinak měly jeho pozornost.

nevýnosnost

Neúspěšnost, selhání ve výkonu, ziskovosti nebo profitu; nedostatek výsledků nebo přínosu.

zadluženost

Zadluženost je stav, kdy člověk má dluhy, které musel vzít na financování svých potřeb.

Podobná synonyma

činnost vlád n. států

Činnost vlád n. států je souhrnem politik, které stát používá k řízení společnosti a uskutečňování veřejného zájmu.

nekalá činnost

Nekalá činnost je jednání, které je nespravedlivé, neetické nebo nedovolené.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je vykonáván s cílem dosáhnout určitého cíle.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

výdělečná činnost

Výdělečná činnost je práce, která produkuje zisk nebo příjem.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

zaběhaná činnost

Zaběhaná činnost je odlišný výraz pro opakující se rutinní činnost, která se provádí pravidelně.

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.