Facebook

Nevšímavost - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nevšímavost.

Význam: Nevšímavost je stav mysli, kdy jedinec přehlíží či ignoruje podněty, které by jinak měly jeho pozornost.

lhostejnost

Lhostejnost je přístup k něčemu nebo někomu, ve kterém je zcela chybějící zájem.

netečnost

Nedostatek zájmu o to, co se děje kolem vás; nezájem o okolní svět, lhostejnost.

trpnost

Trpnost je schopnost tolerovat náročné situace bez vyčerpávajících útoků nebo konfliktů.

apatie

Apatie je stav apatického nezájmu, lhostejnosti a neúčasti.

indolence

Indolence je stav lenosti nebo lhostejnosti; je to bezmocnost před podněty k činnosti nebo k vyřešení problému.

indiference

Indiference je stav apatie, lhostejnosti, nezájmu nebo ohleduplnosti.

poddajnost

Poddajnost je schopnost reagovat na podněty a přizpůsobovat se změnám okolního prostředí.

nečinnost

Nečinnost je stav, kdy člověk nečiní žádnou činnost, tedy nedělá nic.

aktivita

Aktivita znamená jakékoli fyzické nebo duševní činnosti; buď pro odpočinek, zábavu nebo zlepšení.

nevýnosnost

Neúspěšnost, selhání ve výkonu, ziskovosti nebo profitu; nedostatek výsledků nebo přínosu.

zadluženost

Zadluženost je stav, kdy člověk má dluhy, které musel vzít na financování svých potřeb.

Žádná další podobná synonyma k nevšímavost jsme nenašli.