Facebook

Opít - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu opít.

Význam: Opít znamená požít příliš mnoho alkoholu, až do stavu opilosti.

obloudit

Obloudit se rozumí proces zahalení oblohy do mraků, které mohou přinést déšť nebo sníh.

opojit

Opojit se dá chápat jako silné zneužití alkoholu nebo jiného návykového látky, čímž nastává stav intoxikace, vyvolávající emoční a fyzické změny.

intoxikovat

Intoxikovat znamená otrávit nebo zneužít návykových látek, jako je alkohol nebo drogy.

ošálit

Ošálit znamená tahat za nos, oklamat, zmást, udělat si z někoho legraci.

obalamutit

Obalamutit znamená zmatit nebo zkomplikovat něčí myšlení nebo i situaci.

zpít

Pít alkoholické nápoje až do úplného opilosti.

ožrat

Opít se až do míry značné opilosti, kdy člověk ztrácí vědomí či schopnost orientace.

omámit

Umlčet, zasáhnout silou, zmást; přímo omámit znamená ohromit, ohromit velikostí, krásou nebo množstvím.

okouzlit

Okouzlit: přitáhnout pozornost, učinit kouzlem něco přitažlivým a fascinujícím.

roznítit

Roznítit znamená rozdmýchat oheň, zapálit hořící materiál a vytvořit tak plamen.

uchvátit

Uchvátit - získat si úctu a obdiv; vzbudit hluboké dojmy; oslnit nebo okouzlit.

unést

Unést znamená fyzicky odnést, odvést nebo odvézt někoho nebo něco.

oklamat

Oklamat znamená lhát, vést někoho na falešnou stopu nebo ho obelstít.

ošidit

Ošidit znamená záměrně obelhat nebo podvést někoho, aby se dostal k něčemu nebo aby něco ušetřil.

napálit

Napálit znamená připravit výrobek, potravinu nebo jídlo rychle na vysoké teplotě.

Podobná synonyma

zpít se

Pít se: vypít obsah nápoje, často alkoholického, do dna, včetně všech následků.

omámit <koho>

Omámit znamená působit na někoho tak, že jeho myšlení a chování je ovlivněno.

uchvátit <co>

Uchvátit znamená ovládnout, okouzlit a ohromit.

oklamat <koho>

Oklamat znamená lhát a myslet si, že tomu uvěří.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

ošidit (zákazníka)

Ošidit zákazníka znamená podvést ho nebo ho obelhat a vzít mu peníze za něco, co nedodáváte.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

opojit <koho>

Opojit znamená učinit někoho tak opilým, že jeho smysly jsou ochromeny.

oklamat (lhaním)

Oklamat znamená lhát, vědomě podvádět a manipulovat druhé osoby, aby dosáhly svých cílů.

unést (ženu)

Unést znamená fyzicky odcizit ženu bez jejího souhlasu.

napálit se

Napálit se znamená udělat chybu, ztratit sebeúctu nebo narazit do problémů.

ožrat se

Ožrat se znamená vypít velké množství alkoholu, až do stavu opilosti.

nechat se ošálit

Nechat se ošálit znamená uvěřit něčemu, co ve skutečnosti neexistuje nebo není pravdivé. Jde o to být oklamán, ohlupován.

nechat se napálit

Nechat se napálit znamená podstoupit neoprávněnou nebo neúměrnou ztrátu nebo zneužití tím, že se člověk nechá oklamat nebo ošálit.

nechat se oklamat

Být omylem, omylem nebo omylem klamán.