Facebook

Odseknout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odseknout.

Význam: Odseknout znamená rychle a jasně odmítnout, odmítat nebo zrušit něčí názor či návrh.

zodpovědět (dotaz)

Odpovědět na otázku nebo dotaz znamená poskytnout informace nebo odpověď, která je relevantní a vyžadovaná.

zeptat se

Zeptat se: položit otázku, vyžádat si informace, získat odpověď na svou otázku.

položit otázku

Položit otázku znamená formulovat otázku, která by měla být zodpovězena.

odvětit

Odpovědět, odpovídat, reagovat na dotaz, komentář nebo argument.

odtušit

Odtušit znamená zeslabit hlas a mluvit potichu.

opáčit

Opáčit znamená odpovědět stejnou měrou, provést stejné činy, jako byly prováděny proti nám.

reagovat <nač>

Reagovat znamená vyjádřit reakci na něco, co se stalo nebo co někdo řekl.

useknout (ruku)

Uříznout nebo odříznout část těla, obvykle ruky.

odpovědět (ostře)

Odpovědět: dát na něco reakci, odpověď, která je pravdivá a rychlá.

Podobná synonyma

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

ukousnout (ruku)

Odříznout část těla (ruku), silou nebo pomocí nástroje.

natahovat (ruku)

Vystřelit ruku do předem stanoveného směru a pohybem jí natahovat.

šperk (na ruku)

Šperk je ozdobný klenot, který se nosí na ruce, obvykle jako náhrdelník, náramek nebo prsten.

položit

Položit znamená umístit něco na určité místo, nebo položit otázku.

odpovědět

Odpovědět znamená dát na dotaz nebo požadavek názor či vyjádření.

vztáhnout (ruku)

Vztáhnout ruku znamená protáhnout ji směrem od sebe pro přivítání, požádání o něco nebo předání objektu.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

položit se <na co>

Položit se na co: lehnout si na něco, často na postel nebo na zem.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

znejasnit (otázku)

Znejasnit znamená rozmazat nebo zmatit detail nebo význam.

napřáhnout (ruku)

Prodloužit ruku směrem dopředu a připravit se k nějaké aktivitě.

odmítnout (ostře)

Odmítnout (ostře): odmítnutí silou, bez kompromisu nebo diskuse.

položit <co kam>

Položit "co kam" znamená umístit nebo dát něco na určité místo.

položit <koho> (nemoc)

Položit (nemoc) znamená diagnostikovat a léčit nemoc.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

dát (ruku)

Podat ruku – vyjádřit úctu, sympatii, dohodu nebo přátelství, často v podobě pozdravu či při loučení.

položit <co kam> (omylem)

Položit znamená umístit nebo dát něco na určené místo.

odříznout (ruku)

Odříznout znamená oddělit něco ostrým nástrojem, jako je nůž nebo břitva, například ruku.

ostře

Ostře znamená rychle, intenzivně a s důrazem.

zkritizovat (ostře)

Kritizovat znamená vyjádřit ostrý nesouhlas a zpochybnit názor, čin nebo jednání.

položit se

Lehnout si, odpočívat; odpočívat nebo relaxovat, obvykle v ležaté poloze.

reagovat

Reagovat znamená odpovědět, reagovat na něco nebo na někoho, přizpůsobit se situaci nebo situaci řešit.

vztahovat (ruku)

Přiřazovat něco (nebo někoho) k něčemu jinému; dotýkat se; držet či přidržovat ruky a další objekty.

naznačit (otázku)

Naznačit: dát náznak, naznačovat; představit něco náznakem nebo alespoň potenciální možnost.

natáhnout (ruku)

Dlouze a silně natáhnout ruku.