Facebook

Odpůrce - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odpůrce.

Význam: Někdo, kdo se otevřeně postaví proti něčemu nebo někomu; bojuje proti něčemu, čemu se nedokáže souhlasit.

protivník

Protivník je osoba nebo skupina, která je v opozici vůči něčemu, co se děje nebo cílí.

nepřítel

Nepřítel je osoba nebo skupina, která je v opozici k jiné osobě, skupině nebo státu.

soupeř

Soupeř je osoba, která se účastní stejného závodu nebo soutěže jako ostatní, aby zjistila, kdo je lepší.

rival

Rival je někdo, kdo je v opozici nebo konkuruje někomu jinému, aby dosáhl stejného cíle.

sok

Sok je stav, kdy se dvě nebo více osob, skupin nebo stran střetávají v sporu, soutěži nebo bitvě.

odporující účastník (řízení)

Odporující účastník je osoba, která odmítá být součástí procesu nebo řízení.

navrhovatel

Navrhovatel je osoba, která předkládá návrhy, nápady či náměty pro určitou činnost.

konkurent

Konkurent je osoba, podnik nebo skupina, která se snaží dosáhnout stejných cílů jako jiní v dané situaci.

Podobná synonyma

řízení

Řízení je proces, při kterém se zaměřuje na plánování, organizování, řídící a kontrolní činnosti, aby se dosáhly určitých cílů.

účastník

Účastník je ten, kdo se účastní činnosti nebo akce.

odporující si

Odporující si znamená kontrastující, protichůdné, nesouhlasící.

hlavní (nepřítel)

Hlavní nepřítel je úhlavní protivník, který je největším překážkou pro dosažení cíle.

pasívní účastník

Pasívní účastník je osoba, která se účastní jednání, ale nevede aktivní účast.

účastník finále

Účastník finále je osoba nebo skupina, která dosáhla nejvyššího stupně ve soutěži nebo hře a účastní se posledního kola.

odporující

Odporující je protichůdné, opačné, nezdůvodnitelné.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

výběrové řízení

Výběrové řízení je proces, který se používá k výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici.

oponentské řízení

Oponentské řízení je proces, při kterém se dva protivníci vzájemně soudí a obhajují své argumenty před arbitrem.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.

soudní řízení

Soudní řízení je proces, při kterém se soudci, stranami a svědky řídí soudními předpisy a postupy určené k rozhodnutí o věci.

navrhovatel (staveb)

Navrhovatel staveb je fyzická nebo právnická osoba, která má na starosti vypracování projektové dokumentace, včetně rozpočtu a odhadu nákladů.