Facebook

Ochodit (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ochodit (boty).

Význam: Koupit si boty, které jsou pohodlné, elegantní a které se hodí k vámi nosícímu oděvu.

prošlapat (cestu)

Prošlapat znamená doslova „zatlačit“, „prohnat“ nebo „prošlápnout“ cestu, aby byla pro další lidi snadnější.

projít

Projít: překonat, dokončit, procházet, projít si, prozkoumat.

Podobná synonyma

nalézt (cestu)

Nalézt znamená objevit, zjistit, najít cestu nebo řešení.

prošlapat (boty)

Prošlapat (boty) znamená poškození podešve v důsledku opotřebení chůze.

projít cestu (poprvé)

Dojít od počátku až do cíle, zažít cestu a prožít ji.

prošlapat

Prošlapat znamená projít po něčem pořádně, aby se to přizpůsobilo novému uživateli.

vydávat se na cestu

Vydávat se na cestu znamená opouštět stávající místo a udělat si cestu k novému cíli.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

projít co

Projít znamená absolvovat, prozkoumat nebo procházet nějakou oblast.

projít (roštem)

Projít (roštem) znamená překonat nějaký úkol nebo překážku, obvykle se ziskem pozitivního výsledku.

projít (les)

Projít les znamená projít lesem, aby se dospělo k cíli, nebo pro zábavu.

protínat (cestu)

Protínat znamená projíždět něčím, přes něco. Například protínat cestu znamená projet cestou.

projít nepozorovaně

Projít nepozorovaně znamená přejít nezaznamenaní a nepostřehnutí.

projít <čím>

Projít <čím> znamená procházet, přecházet nebo projíždět skrz něco.

chystání (na cestu)

Příprava na cestu; zajištění potřebného vybavení, příprava dokladů a nastavení plánu.

zahradit (cestu)

Zahradit cestu znamená vybudovat na ní ochrannou bariéru, která je obvykle vytvořena pomocí plotu nebo stavebních materiálů.

sbalit se (na cestu)

Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

projít <co>

Projít : přejít celou délku nebo celou plochu .

projít (lhůta)

Projít: doba, ve které je třeba splnit nějaký úkol nebo udělat něco konkrétního.

projít se

Projít se znamená procházet se nebo chodit po určité trase.

prorazit si cestu (davem)

Proniknout si cestu silou, nebo tvrdou prací; dosáhnout svých cílů přes nástrahy a překážky, dokázat se prosadit.

projít (stěží)

Překonat něco náročného, obtížného nebo nečekaného.

znát cestu

Znát cestu znamená znát nejlepší směr a způsob, jak dosáhnout cíle.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

vysvětlit (cestu)

Vysvětlit cestu znamená definovat, jak se dostat z bodu A do bodu B.

nastupovat cestu

Zahájení cesty; nástup do vozidla, letadla nebo lodi, aby se začala cesta.

vyrazit (na cestu)

Vyrazit znamená začít cestu; opustit místo, ve kterém jste a dát se na cestu.

vyznačit (cestu)

Vyznačit znamená jasně a zřetelně označit cestu.

vyznačovat (cestu)

Vyznačovat znamená označit, zvýraznit nebo identifikovat cestu, trasu či jiný objekt.

dát se (na cestu)

Začít cestu, jít směrem k určitému cíli.