Facebook

Obchůzka - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu obchůzka.

Význam: Obchůzka je proces prohledávání oblasti za účelem zjištění informací nebo údajů.

prohlídka

Prohlídka je proces prozkoumávání místa nebo objektu s cílem najít něco nebo identifikovat něco.

průzkum

Průzkum je proces systematického sběru a analýzy dat za účelem získání informací pro určitý účel.

pochůzka

Pochůzka je procházka po okolí s účelem získat informace, poznatky nebo pozorování.

obhlídka

Obhlídka je systematické prozkoumání určitého místa nebo objektu za účelem zjištění skrytých informací.

oklika

Oklika je krátké slovo nebo fráze, které má rychlým způsobem vyjádřit informace nebo myšlenku.

Podobná synonyma

prohlídka (policejní)

Prohlídka je postup detailního vyšetření osoby a jejího majetku prováděný policií, aby bylo zjištěno, zda-li osoba porušuje zákon.

průzkum trhu

Průzkum trhu je proces shromažďování informací o trhu a zákaznících, aby se zjistily jejich potřeby a preference.

úřední prohlídka

Úřední prohlídka je formální kontrola osoby nebo prostoru prováděná úředníkem.

průzkum (terénu)

Průzkum terénu je sběr a analýza informací o daném území s cílem zjistit přirozené podmínky a zdroje.