Facebook

Nevraživost - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nevraživost.

Význam: Nevraživost je negativní emoce založená na nenávisti a nepřátelství mezi lidmi nebo skupinami.

nenávist

Nenávist je silné a škodlivé nepřátelství, které vede k odcizení až nenávisti.

nepřátelství

Nepřátelství je velmi silná nenávist, konflikt nebo boj mezi dvěma nebo více stranami.

zloba

Zloba je silné negativní emoce, která se projevuje vztekem, vzteklostí, hněvem a nenávistí.

řevnivost

Řevnivost je náladovost a náhlá změna nálady, která může vyvolat výbuch hněvu nebo smutku.

nepřejícnost

Nepřejícnost je postoj nebo chování, které je proti něčemu nebo někomu zaujato, a to zpravidla v negativním smyslu.

Podobná synonyma

podněcovat (nenávist)

Podněcovat nenávist znamená vzbuzovat nebo živit myšlenky plné nenávisti a agrese.

rozpoutat (nenávist)

Vyvolat, probudit nebo dokonce zesílit nenávist, konflikt nebo hádku.

nenávist k cizincům

Nenávist k cizincům je předsudek a zaujetí, které se projevuje v nepřátelském, odmítavém a diskriminačním chování vůči osobám jiného původu.

pojmout nenávist

Pojmout nenávist znamená vyjádřit silnou odmítavou reakci na něco nebo někoho.

rasová nenávist

Rasová nenávist je uvažování, jednání nebo postoje založené na odmítavém vztahu k lidem odlišných ras nebo etnik.