Facebook

Nevraživost - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nevraživost.

Význam: Nevraživost je negativní emoce založená na nenávisti a nepřátelství mezi lidmi nebo skupinami.

nenávist

Nenávist je silné a škodlivé nepřátelství, které vede k odcizení až nenávisti.

nepřátelství

Nepřátelství je velmi silná nenávist, konflikt nebo boj mezi dvěma nebo více stranami.

zloba

Zloba je silné negativní emoce, která se projevuje vztekem, vzteklostí, hněvem a nenávistí.

řevnivost

Řevnivost je náladovost a náhlá změna nálady, která může vyvolat výbuch hněvu nebo smutku.

nepřejícnost

Nepřejícnost je postoj nebo chování, které je proti něčemu nebo někomu zaujato, a to zpravidla v negativním smyslu.

Podobná synonyma

rasová nenávist

Rasová nenávist je uvažování, jednání nebo postoje založené na odmítavém vztahu k lidem odlišných ras nebo etnik.

nenávist k cizincům

Nenávist k cizincům je předsudek a zaujetí, které se projevuje v nepřátelském, odmítavém a diskriminačním chování vůči osobám jiného původu.

pojmout nenávist

Pojmout nenávist znamená vyjádřit silnou odmítavou reakci na něco nebo někoho.

podněcovat (nenávist)

Podněcovat nenávist znamená vzbuzovat nebo živit myšlenky plné nenávisti a agrese.

rozpoutat (nenávist)

Vyvolat, probudit nebo dokonce zesílit nenávist, konflikt nebo hádku.