Facebook

Nepřejícnost - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nepřejícnost.

Význam: Nepřejícnost je postoj nebo chování, které je proti něčemu nebo někomu zaujato, a to zpravidla v negativním smyslu.

závistivost

Závistivost je pocit žárlivosti nebo zlosti z toho, že někdo má něco, co vy nebo člověk, kterého znáte, nemá.

sobectví

Sobectví je přílišné zaměření na sebe, které může vést k přehlížení potřeb druhých a k neschopnosti být vůči nim milosrdný.

nevraživost

Nevraživost je silný a trvalý pocit nenávisti a nepřátelství mezi lidmi, skupinami nebo národy.

řevnivost

Řevnivost je náladovost a náhlá změna nálady, která může vyvolat výbuch hněvu nebo smutku.

Žádná další podobná synonyma k nepřejícnost jsme nenašli.