Facebook

Neřest - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu neřest.

Význam: Neřest je čin nebo chování, které je protizákonné nebo morálně špatné.

nemravnost

Nemravnost je neslušné a nevhodné chování, které obecně není považováno za morálně správné.

zhýralost

Zhýralost je nezdravý stav, kdy člověk upadá do přehnaného užívání si požitků a zneužívání nadměrných privilegií.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.

chtíč

Chtíč je silná touha po něčem, často se označuje jako silné nutkání.

Podobná synonyma

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

vášeň

Vášeň je silné emocionální prožívání, které člověka pohání k dosažení jeho cílů.