Facebook

Nemravnost - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nemravnost.

Význam: Nemravnost je neslušné a nevhodné chování, které obecně není považováno za morálně správné.

nemorálnost

Nemorálnost je chování, které je v rozporu se společenskými standardy, etickými principy nebo zákony.

amorálnost

Amorálnost je stav, kdy člověk neuznává žádné morální zásady ani principy a nerespektuje je.

zpustlost

Zpustlost je stav, kdy jsou lidé nezodpovědní a bezcílní, bez energie, nápadů a životních cílů.

zkaženost

Zkaženost je stav, kdy je člověk prohnilý nebo zkorumpovaný, což se projevuje jako morální závada nebo zločin.

mravnost

Mravnost je morální princip založený na dobrém rozhodování, řízení a chování, které vedly k dobrému výsledku.

nestydatost

Nestydatost je bezostyšnost a odvaha mluvit či jednat bez studu. Je to projev sebevědomí a schopnosti jít si za svými cíli.

nestoudnost

Nestoudnost je neslušné chování, které je zaměřeno na urážení jiných lidí a porušování základních etických principů.

neslušnost

Neslušnost je nedostatečné chování, které se odchyluje od společenských norm a zákonů.

neřestnost

Neřestnost je chování, které je nepřípustné, nezdvořilé nebo nevhodné.

zhýralost

Zhýralost je nezdravý stav, kdy člověk upadá do přehnaného užívání si požitků a zneužívání nadměrných privilegií.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.

chtíč

Chtíč je silná touha po něčem, často se označuje jako silné nutkání.

Podobná synonyma

vášeň

Vášeň je silné a intenzivní vyjádření emocí, které mohou vést k obdivu, nadšení a oddanosti.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.