Facebook

Nejapný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nejapný.

Význam: Nejapný je nepříjemný, neslušný a trapný. Znamená to mít něco špatného, křečovitého nebo trapného.

hloupý

Hloupý se obvykle používá k označení osoby, která je nepoučitelná a nechápavá.

nechápavý

Nechápavý znamená, že něco nerozumíte, nebo je pro vás nesrozumitelné.

těžkopádný

Těžkopádný znamená pomalý, nepružný, neobratný a nešikovný.

nevhodný

Nevhodný: nevhodný je to, co není v souladu s přijatelným nebo správným způsobem.

neobratný

Neobratný znamená nešikovný, nepohyblivý nebo nezručný, což je stav, kdy se člověk neumí správně pohybovat.

pošetilý

Pošetilý je adjektivum označující lidi jednající se zbytečnou hloupostí, nezodpovědně a nerozumně.

nerozumný

Nerozumný = hloupý, nesmyslný, zmatený, nezodpovědný, nerozvážný, nedostatečný.

přihlouplý

Přihlouplý je přídavné jméno, které označuje osobu s omezenými schopnostmi pochopit, uvažovat a vyjadřovat se.

otřelý

Otřelý je adjektivum označující něco, co je známé nebo obyčejné, ať už ve smyslu zjištění nebo mluvení.

připálený

Připálený = ohřátý až do té míry, že se změní jeho struktura nebo chuť.

přismahlý

Přismahlý - označení pro něco oslnivého, krásného nebo příjemného (přívlastek, který zdůrazňuje dokonalost).

Podobná synonyma

otřelý (fráze)

Otřelý znamená neotřelý nebo neobvyklý, jde o nápad, který není velmi originální.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s obecně uznávanými standardy a může být potenciálně škodlivý.

fantasta (pošetilý)

Fantasta je pošetilý člověk, který se cítí přehlížený a je podmíněný představami o dokonalosti, které jsou neuskutečnitelné.

obrat (otřelý)

Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

nevhodný (oblek)

Nevhodné oblečení je oblečení, které není vhodné pro danou situaci nebo okolnosti.

hloupý čin

Hloupý čin je chybné jednání, které může být obvykle vyvoláno nezralostí, nezkušeností nebo neuváženou volbou.