Facebook

Navrhnout <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu navrhnout <co komu>.

Význam: Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

poskytnout k dispozici

Poskytnout k dispozici znamená nabídnout určitou službu nebo informace pro použití.

předložit k užití

Předložit k užití je vyjádření, které znamená představit či poskytnout informace, produkt nebo službu, aby je lze využít.

Podobná synonyma

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

poskytnout (zážitek)

Poskytnout znamená dát něco jiné osobě nebo skupině, například zážitek.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

předložit (návrh)

Předložit znamená navrhnout něco (návrh, myšlenku, nápad) pro schválení nebo diskusi.

předložit šek (k proplacení)

Předložit šek znamená podat šek jiné osobě jako finanční platbu nebo jako potvrzení o výplatě.

poskytnout

Poskytnout znamená dát někomu nebo něčemu něco.

mít k dispozici

Mít k dispozici znamená mít něco připraveného k použití, využití nebo k disponování.

předložit

Předložit: podat, prezentovat, představit, přinesout, nabídnout.

poskytnout úvěr

Poskytnout úvěr znamená vydat peníze na základě dohody o splácení s úrokem.

poskytnout <co komu>

Poskytnout: dát nebo umožnit někomu používat něco.

poskytnout slyšení

Poskytnout slyšení znamená poskytnout člověku právo na slyšení a rozhodnutí o jeho budoucím osudu.

poskytnout <co>

Poskytnout znamená dát nebo zajistit přístup k něčemu.

užití

Užití znamená použití nebo využití něčeho k určitému účelu.

poskytnout sluchu <komu>

Poskytnout sluchu = věnovat pozornost, naslouchat a vnímat jeho názor.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

poskytnout přednost

Poskytnout přednost znamená dát přednost něčemu před jinými věcmi nebo lidmi.

poskytnout (ochotně)

Udělit, nabídnout, dát, věnovat.

předložit účty

Předložit účty znamená předložit oficiální dokumenty ukazující finanční transakce.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

dávat (k dispozici)

Dávat znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, co jim dává přístup nebo využití.