Facebook

Nátlak - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nátlak.

Význam: Nátlak je forma donucení, kdy se na někoho vyvíjí tlak, aby se podřídil vůli nebo požadavkům druhé osoby.

pobízení

Pobízení je výzva nebo výzva k činnosti, která může být motivující nebo přiměřeně zdvořilá.

naléhání

Naléhání je vyjádření naléhavého požadavku nebo žádosti; je to forma prosby o rychlou akci.

tlak

Tlak je síla, která na něco působí nebo se na něco vztahuje. Může být vyvíjen vnitřní silou nebo vnější silou.

nápor

Nápor je velký tlak nebo intenzivní požadavek. Může být použit v kontextu fyzického, emocionálního, psychického nebo finančního napětí.

Podobná synonyma

zmenšit (tlak)

Snížit, omezit.

snížený tlak

Snížený tlak je stav, kdy je krevní tlak nižší než obvykle, což může způsobit nevolnost a slabost.

zmírnit (tlak)

Snížit, uvolnit, zneškodnit nebo alespoň zmírnit (tlak).

zvýšený tlak

Zvýšený tlak je míra tlaku vyšší než normální míra, obvykle označena jako vysoký krevní tlak nebo hypertenze.

nezastavitelný (tlak)

Nezastavitelný tlak je silná síla, která se nedá zastavit nebo zabránit.

zvyšovat (tlak)

Zvyšovat se rozumí zvýšit, zintenzivnit nebo zesílit.

zvětšovat se (tlak)

Zvětšovat se znamená zvyšovat se (např.tlak).

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

tlak směrem nahoru

Tlak směrem nahoru je fyzikální jev, kdy se objekt stlačuje, přičemž se zvyšuje tlak a síla.