Facebook

Pobízení - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pobízení.

Význam: Pobízení je výzva nebo výzva k činnosti, která může být motivující nebo přiměřeně zdvořilá.

nátlak

Nátlak je forma donucení, kdy se na někoho vyvíjí tlak, aby se podřídil vůli nebo požadavkům druhé osoby.

vybízení

Vybízení je podnět k něčemu, co je velmi pozitivní a užitečné. Jde o formu motivace.

povzbuzování

Povzbuzování je podpora, která slouží k posílení a zlepšení výkonu člověka.

popohánění

Popohánění je proces, který se vztahuje k motivaci jednotlivce nebo skupiny k dosažení určitého cíle.

podněcování

Stimulace lidí nebo situací, aby podnikli určité akce nebo procesy.

naléhání

Naléhání je tlak na někoho, aby učinil něco, co by jinak neudělal, často vykonávání nějaké akce v daném čase.

nucení

Nucení je použití násilí nebo hrozby s cílem vynutit si něčí souhlas s něčím.

Podobná synonyma

povzbuzování (výroby)

Povzbuzování znamená stimulovat, podporovat nebo motivovat někoho k tomu, aby dosáhl požadovaných výsledků.