Facebook

Narýsovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu narýsovat.

Význam: Udělat kresbu, obraz nebo diagram, pomocí čar nebo jiných symbolů, které vytvářejí obrys nebo vzor.

nakreslit

Používá se pro vyjádření myšlenek, nápadů či představ pomocí obrázků, čar a symbolů.

načrtnout

Načrtnout znamená nakreslit základní schéma nebo obrysy něčeho; shrnuto do 120 znaků: nakreslit obrysy, základní schéma.

nastínit

Nastínit znamená zobecnit, shrnout nebo zobrazit osnovu či základní rysy čeho/čeho.

Podobná synonyma

nakreslit <co>

Nakreslit: vyjádřit obrazem, pomocí tahů, znaků nebo jinými prostředky.