Facebook

Naléhání - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu naléhání.

Význam: Naléhání je forma prosby nebo žádosti, která je vyžadována naléhavě a obvykle se očekává, že bude okamžitě vyhověno.

nátlak

Nátlak je forma donucení, kdy se na někoho vyvíjí tlak, aby se podřídil vůli nebo požadavkům druhé osoby.

pobízení

Pobízení je výzva nebo výzva k činnosti, která může být motivující nebo přiměřeně zdvořilá.

Žádná další podobná synonyma k naléhání jsme nenašli.