Facebook

Nakazovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nakazovat.

Význam: Přenášet nebo šířit nemoc, infekci nebo nákazu.

diktovat

Diktovat znamená říct nahlas slova, která jsou následně zaznamenána do písemné podoby.

poroučet

Poroučet znamená diktovat, ukazovat cestu nebo přikazovat něco jinému. Je to autoritativní rozhodnutí, příkaz nebo nařízení.

rozkazovat

Rozkazovat znamená vydávat příkazy a trvat na jejich dodržování.

Podobná synonyma

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

poroučet se

Poroučet se znamená opustit něco, ať už místo nebo situaci, a přestat se o něj starat.

poroučet <komu>

Poroučet znamená uložit někomu nějakou povinnost, kterou musí splnit.