Facebook

Mrznout - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu mrznout.

Význam: Mrznout je proces, během kterého se teplota látky snižuje až na bod mrazu, kdy všechny molekuly zastaví svou pohyblivost.

tuhnout (mrazem)

Tuhnout (mrazem) znamená, že se něco stává pevným a tvrdým díky nízkým teplotám.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

Podobná synonyma

trpět

Trpět znamená snášet bolest, utrpení nebo těžkosti s odvahou a statečností.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

tuhnout

Tuhnout znamená zpomalit pohyb a pozastavit se, postupovat s opatrností a být ostražitý.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

třást se (zimou)

Třepotání těla způsobené zimou, pocitem chladu a napětím.

tuhnout (nohy)

Přestat se pohybovat a stát pevně na místě, jako by bylo možné se zastavit časem.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.