Facebook

Mrznout - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu mrznout.

Význam: Mrznout je proces, během kterého se teplota látky snižuje až na bod mrazu, kdy všechny molekuly zastaví svou pohyblivost.

tuhnout (mrazem)

Tuhnout (mrazem) znamená, že se něco stává pevným a tvrdým díky nízkým teplotám.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

Podobná synonyma

trpět

Trpět znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo strádání.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

tuhnout (nohy)

Přestat se pohybovat a stát pevně na místě, jako by bylo možné se zastavit časem.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

tuhnout

Tuhnout znamená stát se pevným a nehybným, nebo se stát ztuhlým z překvapení nebo strachu.

třást se (zimou)

Třepotání těla způsobené zimou, pocitem chladu a napětím.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.