Facebook

Mnohý - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu mnohý.

Význam: Mnohý znamená množství, hodně, mnoho, velký počet.

nemnohý

Nemnohý znamená malý počet, malé množství.

nečetný

Nečetný se označuje jako malý počet nebo malé množství.

četný

Četný vyjadřuje početnost a znamená "mnoho". Užívá se ke zvýraznění velkého počtu a jeho množství.

hojný

Hojný znamená množství, mnoho, velké množství, velké množství; více než dostatek.

leckterý

Leckterý je časté příslovce, které znamená "některý, některé, někteří, některá".

nejeden

Nejeden je synonymum pro "mnoho", může se také použít pro "velmi mnoho".

některý

Některý: určitý, jeden z několika; odkazuje na jednu nebo více věcí z celkového souboru.

Podobná synonyma

hojný (výskyt)

Hojný výskyt znamená, že daná věc je vyskytující se ve velkém množství.