Facebook

Nečetný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nečetný.

Význam: Nečetný se označuje jako malý počet nebo malé množství.

nemnohý

Nemnohý znamená malý počet, malé množství.

mnohý

Mnohý znamená množství, hodně, mnoho, velký počet.

nepočetný

Nepočetný: malý počet, velmi malý počet nebo jen několik.

nefrekventovaný

Nečasto navštěvovaný, neobvyklý, nefrequetnovaný.

nehojný

Nehojný je pojem odkazující na nedostatečný, omezený počet čehokoliv.

častý

Častý znamená opakovaný, často se vyskytující, bývající často.

frekventovaný

Často používaný, navštěvovaný nebo využívaný; označující činnosti nebo místa, která jsou vyhledávána.

ojedinělý

Nepravidelný, výjimečný, odlišný; jedinečný, vzácný.

řídký

Řídký: malé množství, velmi rozptýlený, jen málo častý.

vzácný

Vzácný znamená cenný, vzácný, vysoce hodnotný; je to něco, co je vzácné, mimořádné nebo neobvyklé.

sporadický

Nepravidelný, ojedinělý, příležitostný.

Podobná synonyma

řídký (o něčem plynném)

Řídký znamená málo hustý, s malým počtem částic.

ojedinělý (hláska)

Ojedinělý je unikátní, jedinečný, výjimečný; neobvyklý, nesourodý.