Facebook

Mlhavost - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu mlhavost.

Význam: Mlhavost je stav nejasnosti, nejasnosti, průhlednosti nebo nejistoty.

matnost

Matnost je stav, kdy osoba nemá jasné myšlenky, nebo je nevědomá, zmatená, zapomněla nebo má omezenou pozornost.

nejasnost

Nejasnost je stav nejasnosti, který je charakterizován nedostatkem jasnosti, jasnosti a jistoty.

neurčitost

Neurčitost je stav, kdy je něco nejasné, nejisté nebo nespecifikované.

nezřetelnost

Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné, slabě vymezené nebo obtížně pochopitelné.

Žádná další podobná synonyma k mlhavost jsme nenašli.