Facebook

Neurčitost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu neurčitost.

Význam: Neurčitost je stav, kdy je něco nejasné, nejisté nebo nespecifikované.

matnost

Matnost je stav, kdy osoba nemá jasné myšlenky, nebo je nevědomá, zmatená, zapomněla nebo má omezenou pozornost.

nejasnost

Nejasnost je stav nejasnosti, který je charakterizován nedostatkem jasnosti, jasnosti a jistoty.

nezřetelnost

Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné, slabě vymezené nebo obtížně pochopitelné.

nevýraznost

Nevýraznost je stav, kdy něco není nápadité, výrazné ani významné. Je to absence výraznosti či záře.

nepřesnost

Nepřesnost je chybný výsledek, který je mírně odlišný od požadovaného nebo ideálního výsledku.

mlhavost

Mlhavost označuje stav, kdy něco není dostatečně jasné nebo je rozmazané. Může také zahrnovat stav, kdy jsou věci příliš nejasné nebo neurčité.

vágnost

Vágnost je stav nejasnosti nebo neurčitosti, kdy je něco mírně nekonkrétní nebo nejasné.

entropie

Entropie je míra neuspořádanosti nebo náhodnosti v systému.

Žádná další podobná synonyma k neurčitost jsme nenašli.