Facebook

Nejasnost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nejasnost.

Význam: Nejasnost je stav nejasnosti, který je charakterizován nedostatkem jasnosti, jasnosti a jistoty.

matnost

Matnost je stav, kdy osoba nemá jasné myšlenky, nebo je nevědomá, zmatená, zapomněla nebo má omezenou pozornost.

neurčitost

Neurčitost je stav, kdy je něco nejasné, nejisté nebo nespecifikované.

nezřetelnost

Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné, slabě vymezené nebo obtížně pochopitelné.

nepřesnost

Nepřesnost je chyba v provedení nebo údajích, která znamená, že výsledek není přesný nebo správný.

nesrozumitelnost

Nesrozumitelnost je stav, kdy je text nebo projev nepochopitelný, nesrozumitelný nebo matoucí.

kalnost

Kalnost je stav neprůzračnosti vody nebo jiné kapaliny, který je způsoben přítomností částic ve vodě, jako jsou prach, bahno, řasy nebo bakterie.

mlhavost

Mlhavost je stav, ve kterém je vzduch zahalený množstvím drobných kapiček vody nebo jiných částic, které způsobují zhoršenou viditelnost.

zastřenost

Zastřenost je stav, kdy něco není jasné nebo čitelné, obvykle jako výsledek nejasnosti nebo rozmazanosti.

Žádná další podobná synonyma k nejasnost jsme nenašli.