Facebook

Loutka - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu loutka.

Význam: Loutka je figurka nebo manekýn, který je pohybován ručně nebo mechanicky a je používán pro divadlo nebo jiné zábavní účely.

maňásek

Maňásek je hračka, která se skládá z plyšového medvídka nebo jiného hravého zvířete, obyčejně s očima a ústy zdobenými korálky nebo nitěmi.

figurína

Figurína je plastová nebo hliněná socha, často ve tvaru člověka nebo zvířete, používaná jako dekorace nebo pro výuku.

marioneta

Marioneta je loutka, která je ovládána loutkářem, který ji pohybuje pomocí provázků nebo drátů.

pimprle

Pimprle je slangové slovo pro něco nebo někoho, kdo je nebo je viděn jako atraktivní, přitažlivý nebo lákavý.

panenka

Panenka je hračka ve tvaru lidské postavy, která se běžně dává jako dárek dětem.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

děvče (neposkvrněné)

Mladá žena; často přívětivá, nevinná a čistá, s dobrými mravy a charakterem.

figurka

Figurka je malá socha nebo model člověka, zvířete nebo jiného objektu.

hračka

Hračka je předmět, který je určen ke hře, zábavě a výuce. Mohou být mechanické, interaktivní, digitální nebo hmatové.

figurína (krejčovská)

Figurína je krejčovský nástroj, který se používá pro přesné zaměření střihu a stylu oděvu.

šlechtična (svobodná)

Šlechtična je žena, která je svobodná a je členem šlechtického stavu.

Podobná synonyma

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

šlechtična

Šlechtična je titul udělovaný šlechtickým rodem a jeho potomkům nebo jiným vybraným osobám.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který je schopný využít situaci nebo využít své schopnosti ke svému vlastnímu prospěchu.

sexuálně se stýkat

Sexuální styk je obecné označení pro jakýkoli druh fyzického kontaktu mezi dvěma osobami, ve kterém je zahrnuto sexuální podněcování.

vnitřek (prázdný)

Vnitřek je označení pro všechno, co je uvnitř něčeho; může to být fyzický prostor, myšlenka nebo cit.

dívka

Dívka je dospívající žena nebo dítě, které ještě nedosáhlo plnoletosti.

odloudit (děvče)

Odloudit znamená násilím odvést někoho a odstranit ho ze svého přítomného prostředí.

děvče

Děvče je mladá žena nebo dívka ve věku od dětství až po dospívání. Je to člověk, který ještě není plně dospělý.

člověk

Člověk je inteligentní tvor, který se liší ostatními živočichy svou schopností vnímat, chápat a používat jazyk.

zkoumaný člověk

Zkoumaný člověk je osoba, která se zkoumá, aby se získaly informace o jejích vlastnostech a chování.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk, který je fyzicky a/nebo psychicky oslabený a přesto se snaží vypořádat se se svým životem.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

prázdný

Prázdný: bez obsahu, prázdný, pustý; neobsahuje žádný nebo minimální obsah.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

šikovný člověk

Člověk s dovedností, inteligencí, schopností a zkušenostmi pro úspěšné zvládání úkolů.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

otylý člověk

Člověk s nadměrnou tělesnou hmotností, který může být obézní nebo mít nadváhu.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.