Facebook

Figurína - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu figurína.

Význam: Figurína je plastová nebo hliněná socha, často ve tvaru člověka nebo zvířete, používaná jako dekorace nebo pro výuku.

loutka

Loutka je figurka ve tvaru člověka nebo zvířete, kterou používají herci k předvádění divadelních nebo představení loutkových her.

maňásek

Maňásek je hračka, která se skládá z plyšového medvídka nebo jiného hravého zvířete, obyčejně s očima a ústy zdobenými korálky nebo nitěmi.

marioneta

Marioneta je loutka, která je ovládána loutkářem, který ji pohybuje pomocí provázků nebo drátů.

pimprle

Pimprle je slangové slovo pro něco nebo někoho, kdo je nebo je viděn jako atraktivní, přitažlivý nebo lákavý.

panenka

Panenka je hračka ve tvaru lidské postavy, která se běžně dává jako dárek dětem.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

Podobná synonyma

prázdný (řeči)

Prázdný: prázdný, bez obsahu, neplný, bezcenný.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

prázdný

Prázdný: bez obsahu nebo užitečných informací, nebo neplněný.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

neúnavný člověk

Neúnavný člověk je někdo, kdo je plný energie a vůle a je schopen pracovat bez vyčerpání.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.

člověk

Člověk je inteligentní tvor, který se liší ostatními živočichy svou schopností vnímat, chápat a používat jazyk.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk, který je fyzicky a/nebo psychicky oslabený a přesto se snaží vypořádat se se svým životem.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

zlý člověk

Člověk, který se chová zlé, neuctivě a nezodpovědně k ostatním. Je sobecký, nekompromisní a bezohledný.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

vnitřek (prázdný)

Vnitřek je označení pro všechno, co je uvnitř něčeho; může to být fyzický prostor, myšlenka nebo cit.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

prudký člověk

Člověk s prudkým charakterem, který se často dostává do konfliktních situací.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

ironický člověk

Člověk s ironickým smyslem pro humor, který využívá jemné paradoxy k vyjádření svého názoru.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.