Facebook

Legalizovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu legalizovat.

Význam: Legalizovat znamená schválit nebo povolit něco, co je jinak zakázáno zákonem, nebo obecně považováno za nezákonné.

ověřit (podpis)

Vyznačit nebo potvrdit autenticitu dokumentu či jiného podpisu pomocí ověření.

uzákonit

Uzákonit znamená schválit nebo přijmout něco formálním zákonem nebo rozhodnutím. Může to zahrnovat právní předpisy, dohody nebo jiné dohody.

Podobná synonyma

ověřit

Ověřit znamená potvrdit pravdivost nebo správnost něčeho pomocí důkazů nebo argumentů.

vlastnoruční podpis

Vlastnoruční podpis je osobní potvrzení identity člověka na dokumentu. Je to písemný vztah mezi podpisem a jeho majitelem.

ověřit <co>

Ověřit znamená získat důkaz pro potvrzení správnosti či oprávněnosti něčeho.

uzákonit <co>

Uzákonit znamená schválit zákonem.

ověřit si

Prokázat pravdivost, přesnost nebo oprávněnost něčeho; zkontrolovat si skutečnosti nebo informace.

podpis

Podpis je osobní identifikace někoho, psaná nebo vyřezaná, která se používá k odsouzení smlouvy nebo dokumentu.

stvrdit (podpis)

Potvrdit, že vše je pravdivé a uznávané příkazem podpisu.

ověřit (teorii)

Ověřit znamená potvrdit správnost, pravdivost nebo platnost teorie prostřednictvím experimentu, testu nebo jiného vědeckého postupu.

ověřit si <co>

Ověřit si: prokázat správnost/pravdivost informací potvrzením nebo jinými prostředky.

ověřit směnku

Ověřit směnku znamená potvrdit její platnost a autentičnost. Jde o proces zjištění, zda směnka je platná a opravdová.

stvrzovat (podpis)

Potvrdit autentičnost, platnost nebo správnost něčeho pomocí podpisu.

podpis (zkrácený)

Podpis je osobní potvrzení identity, které je většinou vizuální a je vytvořeno s použitím jména nebo jiného symbolu.

ověřit (znovu)

Potvrdit opětovně správnost či pravdivost informací či činnosti.