Facebook

Uzákonit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uzákonit.

Význam: Uzákonit znamená schválit nebo přijmout něco formálním zákonem nebo rozhodnutím. Může to zahrnovat právní předpisy, dohody nebo jiné dohody.

ověřit (podpis)

Vyznačit nebo potvrdit autenticitu dokumentu či jiného podpisu pomocí ověření.

legalizovat <co>

Legalizovat znamená schválit nebo uznat něco jako zákonné nebo legální.

kodifikovat

Kodifikovat znamená vytvořit systém pravidel, kterým se řídíme.

Podobná synonyma

vlastnoruční podpis

Vlastnoruční podpis je osobní potvrzení identity člověka na dokumentu. Je to písemný vztah mezi podpisem a jeho majitelem.

legalizovat

Legalizovat znamená schválit nebo uznat něco jako právně platné a povolené.

ověřit si

Prokázat pravdivost, přesnost nebo oprávněnost něčeho; zkontrolovat si skutečnosti nebo informace.

ověřit

Ověřit znamená prokázat nebo potvrdit správnost, pravdivost či platnost něčeho.

stvrdit (podpis)

Potvrdit, že vše je pravdivé a uznávané příkazem podpisu.

ověřit směnku

Ověřit směnku znamená potvrdit její platnost a autentičnost. Jde o proces zjištění, zda směnka je platná a opravdová.

ověřit (znovu)

Potvrdit opětovně správnost či pravdivost informací či činnosti.

podpis (zkrácený)

Podpis je osobní potvrzení identity, které je většinou vizuální a je vytvořeno s použitím jména nebo jiného symbolu.

ověřit <co>

Ověřit znamená získat důkaz pro potvrzení správnosti či oprávněnosti něčeho.

podpis

Podpis je osobní identifikace někoho, psaná nebo vyřezaná, která se používá k odsouzení smlouvy nebo dokumentu.

stvrzovat (podpis)

Potvrdit autentičnost, platnost nebo správnost něčeho pomocí podpisu.

ověřit (teorii)

Ověřit znamená potvrdit správnost, pravdivost nebo platnost teorie prostřednictvím experimentu, testu nebo jiného vědeckého postupu.

ověřit si <co>

Ověřit si: prokázat správnost/pravdivost informací potvrzením nebo jinými prostředky.