Facebook

Uzákonit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uzákonit.

Význam: Uzákonit znamená schválit nebo přijmout něco formálním zákonem nebo rozhodnutím. Může to zahrnovat právní předpisy, dohody nebo jiné dohody.

ověřit (podpis)

Vyznačit nebo potvrdit autenticitu dokumentu či jiného podpisu pomocí ověření.

legalizovat <co>

Legalizovat znamená schválit nebo uznat něco jako zákonné nebo legální.

kodifikovat

Kodifikovat znamená vytvořit systém pravidel, kterým se řídíme.

Podobná synonyma

stvrdit (podpis)

Potvrdit, že vše je pravdivé a uznávané příkazem podpisu.

podpis

Podpis je písemná autorizace, která se používá k označení osobního souhlasu nebo schválení.

ověřit si <co>

Ověřit si: prokázat správnost/pravdivost informací potvrzením nebo jinými prostředky.

ověřit si

Prokázat pravdivost, přesnost nebo oprávněnost něčeho; zkontrolovat si skutečnosti nebo informace.

stvrzovat (podpis)

Potvrdit autentičnost, platnost nebo správnost něčeho pomocí podpisu.

ověřit

Ověřit znamená potvrdit nebo prokázat správnost či oprávněnost něčeho.

legalizovat

Legalizovat znamená schválit, povolit nebo uzákonit něco, co bylo dříve považováno za protiprávní.

podpis (zkrácený)

Podpis je osobní potvrzení identity, které je většinou vizuální a je vytvořeno s použitím jména nebo jiného symbolu.

vlastnoruční podpis

Vlastnoruční podpis je označení, které identifikuje osobu podepisující dokument. Je to jedináček a nezaměnitelné potvrzení.

ověřit <co>

Ověřit znamená získat důkaz pro potvrzení správnosti či oprávněnosti něčeho.

ověřit (znovu)

Potvrdit opětovně správnost či pravdivost informací či činnosti.

ověřit (teorii)

Ověřit znamená potvrdit správnost, pravdivost nebo platnost teorie prostřednictvím experimentu, testu nebo jiného vědeckého postupu.

ověřit směnku

Ověřit směnku znamená potvrdit její platnost a autentičnost. Jde o proces zjištění, zda směnka je platná a opravdová.