Facebook

Kochat se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu kochat se.

Význam: Užívat si, vychutnávat si; prožívat příjemné pocity, vzrušení nebo dojem z něčeho.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

těšit se <čím>

Očekávat s nadšením něco pozitivního; radostně se těšit na určité události, výsledky, zážitky atd.

mazlit se

Mazlení se je vyjádřením lásky a něhy, kdy se dvě osoby objímají, hladí a přitom si povídají.

laskat se

Laskat se znamená projevovat něžnost, mazlivost, něhu a lásku.

žrát (trávu)

Žrát: jíst trávu, hmyz či jiný druh potravy, obvykle používané zvířaty.

dívat se (s požitkem)

Dívat se je vychutnávat si pohled na něco či někoho s příjemným pocitem.

pozorovat (zálibně n. škodolibě)

Pozorovat: sledovat něco či někoho zblízka, všímat si detaily a vnímat okolní situaci.

krmit se

Krmit se znamená přijímat potravu a nápoje, aby člověk mohl žít a udržet své tělo v dobrém zdraví.

jíst

Jíst: Zařazovat potraviny do těla pro energii a výživu, aby bylo možné vykonávat každodenní činnosti.

pochutnávat si

Užívat si, bavit se a vychutnávat si něco (jídlo, zážitek, přírodu atd.).

Podobná synonyma

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

pozorovat

Pozorovat znamená věnovat pozornost, sledovat a zaznamenávat pohyb nebo vývoj něčeho.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho znamená dostat se k cíli, dosáhnout požadovaného výsledku.

radovat se

Radovat se znamená prožívat velkou radost a štěstí, často vyvolané něčím pozitivním nebo úspěšným.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

pozorovat (tajně)

Sledovat tajně a pozorně.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

účastnit se <čeho>

Spoluúčastnit se na něčem, být součástí či se podílet na činnosti nebo procesu.

pozorovat <co>

Pozorovat znamená pozorně sledovat a pozorně si všímat určitého objektu nebo události.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

těšit

Těšit se znamená prožívat radost a nadšení z očekávání něčeho příjemného.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená přijmout druhou stranu, odejít ze stávající situace či pozice.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho, zbavit se čeho; užít si volnost po odstranění něčeho.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijímat, převzít, zaujmout postoj k čemu.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

vzdát se <čeho>

Opustit, přestat se něčeho držet a odevzdat se čemukoliv; ztratit se ve prospěch čehosi jiného.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

dívat se <na co>

Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.