Facebook

Kochat se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu kochat se.

Význam: Užívat si, vychutnávat si; prožívat příjemné pocity, vzrušení nebo dojem z něčeho.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

těšit se <čím>

Očekávat s nadšením něco pozitivního; radostně se těšit na určité události, výsledky, zážitky atd.

mazlit se

Mazlení se je vyjádřením lásky a něhy, kdy se dvě osoby objímají, hladí a přitom si povídají.

laskat se

Laskat se znamená projevovat něžnost, mazlivost, něhu a lásku.

žrát (trávu)

Žrát: jíst trávu, hmyz či jiný druh potravy, obvykle používané zvířaty.

dívat se (s požitkem)

Dívat se je vychutnávat si pohled na něco či někoho s příjemným pocitem.

pozorovat (zálibně n. škodolibě)

Pozorovat: sledovat něco či někoho zblízka, všímat si detaily a vnímat okolní situaci.

krmit se

Krmit se znamená přijímat potravu a nápoje, aby člověk mohl žít a udržet své tělo v dobrém zdraví.

jíst

Jíst: Zařazovat potraviny do těla pro energii a výživu, aby bylo možné vykonávat každodenní činnosti.

pochutnávat si

Užívat si, bavit se a vychutnávat si něco (jídlo, zážitek, přírodu atd.).

Podobná synonyma

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

zaplést <co do čeho>

Zaplést znamená dát dohromady něco, čeho výsledkem je nepřetržitý, složitý vztah.

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

laskat <koho> (rukou)

Hladit či jemně šimrat rukou druhého, aby udělalo radost nebo aby se cítilo uvolněně.

žrát

Žrát znamená konzumovat jídlo; jíst, polykat a trávit potraviny.

pozorovat <co>

Pozorovat znamená vnímat, zaznamenat a analyzovat okolní dění.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

dívat se

Dívat se znamená zaměřit pohled na něco nebo na někoho, sledovat to nebo jeho pohyby.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

osvobozený <od čeho>

Osvobozený je stav, kdy člověk je zbaven něčeho, co ho omezuje.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

kosit (trávu)

Kosit znamená sekat trávu a jiné rostliny, aby byly vyhlazeny, aby vypadaly úhledně.

dívat se (po děvčatech)

Sledovat děvčata, aby se zjistilo, zda jsou nápadná, zda se o ně někdo zajímá nebo zda se chovají příhodně.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.

dovtípit se <čeho>

Rozpoznat skrytý význam, přijít na to, objevit pravdu.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.