Facebook

Kantor - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu kantor.

Význam: Kantor je pracovník, který provádí finanční operace a poskytuje služby v oblasti měny a platebních transakcí.

učitel

Učitel je osoba, která předává znalosti a dovednosti ostatním lidem, aby je připravili na budoucnost.

profesor

Vysokoškolský učitel, který vyučuje předměty na vysoké škole a získává titul profesor.

školomet

Školomet je člověk, který se snaží obcházet školní pravidla a využívá podvodných praktik k dosahování lepších výsledků.

pedant

Pedant je člověk, který je příliš přísný ohledně formy nebo detailů, často zbytečně.

puntičkář

Puntičkář je nadměrně přísný člověk, který důsledně dbá na detaily a nedokáže se smířit s menšími chybami.

dignitář kapituly

Dignitář kapituly je člen kapituly, který má za úkol vést bohoslužby, vykonávat duchovní správu a péči o členy kapituly.

církevní zpěvák

Církevní zpěvák je osoba, která vystupuje v církevním prostředí a zpívá liturgickými písněmi, zpěvy a chvalozpěvy.

pedagog

Pedagog je odborník na vzdělávání, který se zabývá výchovou a vzděláváním studentů.

Podobná synonyma

učitel (historie)

Učitel je osoba, která od pradávna šíří znalosti a vědomosti. Mají za úkol předávat své studenty poznání a vychovávat je k tomu, aby byli schopni samostatně myslet a jednat.

obřad (církevní)

Obřad je forma církevního rituálu, který je prováděn buď s bohoslužebnými účely, nebo k oslavě nebo uctění něčeho.

církevní

Církevní se odkazuje na náboženství, zvyky, obřady a duchovní praxi, které jsou spojené s církví nebo náboženskou organizací.

sportovní učitel

Sportovní učitel je vyučující, který se specializuje na výuku tělesné výchovy, sportu a dalších pohybových aktivit.

poučení (církevní)

Poučení je církevní učení, které je zaměřeno na provádění dobra a zdravého rozumu, aby bylo možné dosáhnout duchovního života.

zpěvák

Osoba, která umí zpívat a interpretovat hudbu.

náboženský učitel

Náboženský učitel je osoba, která předává učení, principy a náboženské zásady.

profesor (latiník)

Profesor (z latinského profiteri, což znamená vynášet dobrodružství) označuje odborníka na vysoce postavené akademické pozici.

církevní oběžník

Církevní oběžník je oficiální prohlášení nebo oznámení vydané církví nebo jejím hlavním knězem.

církevní hodnostář (vysoký)

Církevní hodnostář je vysoká autorita v církevní hierarchii, která vykonává funkce vysokého postavení a má vliv na rozhodování.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

učitel náboženství

Učitel náboženství je osoba, která se zabývá studiem a učením o náboženství, jehož cílem je poskytnout studentům duchovní vedení.

neúnavný (zpěvák)

Neúnavný zpěvák je ten, který zpívá s nadšením a energií bez ohledu na únavu.

slavnost (církevní)

Slavnost církevní je obřadní bohoslužba s vybranými modlitbami, která oslavuje nějakou významnou událost nebo osobu.