Facebook

Dignitář kapituly - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu dignitář kapituly.

Význam: Dignitář kapituly je člen kapituly, který má za úkol vést bohoslužby, vykonávat duchovní správu a péči o členy kapituly.

učitel

Učitel je osoba, která předává znalosti a dovednosti ostatním lidem, aby je připravili na budoucnost.

profesor

Vysokoškolský učitel, který vyučuje předměty na vysoké škole a získává titul profesor.

školomet

Školomet je člověk, který se snaží obcházet školní pravidla a využívá podvodných praktik k dosahování lepších výsledků.

pedant

Pedant je člověk, který je příliš přísný ohledně formy nebo detailů, často zbytečně.

puntičkář

Puntičkář je nadměrně přísný člověk, který důsledně dbá na detaily a nedokáže se smířit s menšími chybami.

církevní zpěvák

Církevní zpěvák je osoba, která vystupuje v církevním prostředí a zpívá liturgickými písněmi, zpěvy a chvalozpěvy.

Podobná synonyma

církevní

Církevní se týká všeho co souvisí s církví, jako jsou její dogmata, učení, náboženské obřady a obecné praktiky.

zpěvák

Osoba, která zpívá a interpretuje písně, přednáší hudbu a vytváří melodie.

sportovní učitel

Sportovní učitel je vyučující, který se specializuje na výuku tělesné výchovy, sportu a dalších pohybových aktivit.

učitel (historie)

Učitel je profesionál, který vytváří ve své třídě prostředí pro učení, vzdělávání a rozvíjení schopností studentů.

obřad (církevní)

Obřad je forma církevního rituálu, který je prováděn buď s bohoslužebnými účely, nebo k oslavě nebo uctění něčeho.

církevní hodnostář (vysoký)

Církevní hodnostář je vysoká autorita v církevní hierarchii, která vykonává funkce vysokého postavení a má vliv na rozhodování.

církevní oběžník

Církevní oběžník je oficiální prohlášení nebo oznámení vydané církví nebo jejím hlavním knězem.

profesor (latiník)

Profesor (z latinského profiteri, což znamená vynášet dobrodružství) označuje odborníka na vysoce postavené akademické pozici.

slavnost (církevní)

Slavnost církevní je obřadní bohoslužba s vybranými modlitbami, která oslavuje nějakou významnou událost nebo osobu.

poučení (církevní)

Poučení je církevní učení, které je zaměřeno na provádění dobra a zdravého rozumu, aby bylo možné dosáhnout duchovního života.

neúnavný (zpěvák)

Neúnavný zpěvák je ten, který zpívá s nadšením a energií bez ohledu na únavu.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

učitel náboženství

Učitel náboženství je osoba, která se zabývá studiem a učením o náboženství, jehož cílem je poskytnout studentům duchovní vedení.

náboženský učitel

Náboženský učitel je osoba, která předává učení, principy a náboženské zásady.