Facebook

Pedagog - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pedagog.

Význam: Pedagog je odborník na vzdělávání, který se zabývá výchovou a vzděláváním studentů.

učitel

Učitel je osoba, která vyučuje a vzdělává studenty, pomáhá jim pochopit nové myšlenky a získat vědomosti.

vyučující

Vyučující je osoba, která vyučuje studenty, např. ve škole, vysoké škole nebo jiné vzdělávací instituci.

vychovatel

Osoba, která pomáhá ostatním rozvíjet své schopnosti a dovednosti, aby mohli dosáhnout jejich potenciálu.

tutor

Tutor je osoba, která vede a vyučuje jednotlivce nebo skupinu ve škole, univerzitě nebo soukromém prostředí.

profesor

Profesor je akademický titul, který označuje vysokoškolského pedagoga a vědce, který učí a vědecky pracuje.

kantor

Kantor je pracovník, který provádí finanční operace a poskytuje služby v oblasti měny a platebních transakcí.

Podobná synonyma

učitel (historie)

Učitel je profesionál, který vytváří ve své třídě prostředí pro učení, vzdělávání a rozvíjení schopností studentů.

náboženský učitel

Náboženský učitel je osoba, která předává učení, principy a náboženské zásady.

profesor (latiník)

Profesor (z latinského profiteri, což znamená vynášet dobrodružství) označuje odborníka na vysoce postavené akademické pozici.

učitel náboženství

Učitel náboženství je osoba, která se zabývá studiem a učením o náboženství, jehož cílem je poskytnout studentům duchovní vedení.

sportovní učitel

Sportovní učitel je vyučující, který se specializuje na výuku tělesné výchovy, sportu a dalších pohybových aktivit.