Facebook

Jalový - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu jalový.

Význam: Jalový se vztahuje k něčemu, co je zbytečné nebo ztracené, bez užitku nebo bezcenné.

neplodný

Neplodný se označuje jako schopnost produkovat nebo donášet žádné nebo velmi málo ovoce, semínka nebo potomstvo.

sterilní

Čistý, bez bakterií a mikroorganismů; zbavený mikrobiálního života a infekce; nekontaminovaný.

planý

Planý je adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je mylné, nerealistické nebo bezvýznamné.

bezobsažný

Bezobsažný = bez hlubšího smyslu; prázdný; bez významu; nedostatečný.

hluchý

Hluchý je člověk, který nemůže slyšet, může být úplně neslyšící nebo mít ztrátu sluchu.

prázdný

Prázdný: bez obsahu, neplný, prázdný.

plytký

Plytký znamená povrchový nebo omezený. Označuje situace, které mají malou hloubku, vrstvu nebo množství.

marný

Marný znamená bezúspěšný, neplodný, neúspěšný nebo zbytečný.

zbytečný

Nepotřebný, neužitečný, zbytečný; nemající žádný smysl ani význam.

neužitečný

Neužitečný: nepoužitelný, bezcenný, zbytečný, nedostatečný.

nevydatný

Nevydatný znamená nedostatečný, nevýrazný, neznatelný, nedostatečný.

nemastný

Neobsahuje tuky; nezdravý; nízkokalorický; bez tuku.

chudý

Chudý je adjektivum, které se používá pro označení nízkého finančního stavu nebo nedostatku materiálních věcí.

fertilní

Fertilní se obvykle odkazuje na schopnost produkovat nebo stimulovat růst, plodnost nebo produkci.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

Podobná synonyma

prostý

Prostý znamená jednoduchý, základní nebo nezdobený.

probrat (plány)

Probrat znamená analyzovat a diskutovat o něčem, aby se došlo k dohodě nebo konkrétnímu závěru. V tomto kontextu to znamená vyhodnocovat plány, vymezovat úkoly a řešit možná rizika.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

vnitřek (prázdný)

Vnitřek je označení pro všechno, co je uvnitř něčeho; může to být fyzický prostor, myšlenka nebo cit.

očištění od mikroorganismů

Očištění od mikroorganismů znamená odstranění nebo zničení mikroorganismů, které by mohly způsobit škodu.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

prázdný (vztek)

Prázdný vztek: bezmocný hněv, vyvolaný neuspokojeným očekáváním.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

prázdný (řeči)

Prázdný: prázdný, bez obsahu, neplný, bezcenný.