Facebook

Hyperemický - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu hyperemický.

Význam: Hyperémie je stav, kdy je kůže nadměrně zarudlá, což může být způsobeno zvýšením průtoku krve do dané oblasti.

rudý

Rudý je barva odvozená od slova 'rouge', která se používá k popisu intenzivní barvy červené připomínající krev.

příliš početný

Příliš početný = příliš mnoho; příliš velký počet.

přelidněný

Přelidnění je stav, ve kterém je v určitém území příliš mnoho lidí na danou plochu.

Podobná synonyma

početný

Početný je označení pro velký počet lidí nebo věcí. Znamená to, že je jich hodně.

příliš

Příliš znamená množství, které je příliš velké nebo více, než je potřeba.

zatížit příliš

Příliš zatížit: příliš velkou zátěží obtěžovat, znečišťovat nebo ohrožovat.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

roztřídění (rudy)

Roztřídění je proces rozdělení na kategorie a určení, do jaké skupiny patří. Např. roztřídění rudy na různé složky.

naložit (příliš)

Naložit (příliš) znamená příliš mnoho požadavků nebo povinností na jednu osobu.

prosytit příliš (roztok)

Přesycení: přidání příliš mnoha solí do roztoku, který ho může přesytit.

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.

vycházet vstříc (příliš)

Vycházet vstříc znamená přizpůsobit se požadavkům a potřebám druhých, a to i přes všechny omezující okolnosti.

vzrušit (příliš)

Vzbudit úzkost, vzrušení nebo dokonce strach.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.