Facebook

Rudý - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rudý.

Význam: Rudý je barva odvozená od slova 'rouge', která se používá k popisu intenzivní barvy červené připomínající krev.

příliš početný

Příliš početný = příliš mnoho; příliš velký počet.

přelidněný

Přelidnění je stav, ve kterém je v určitém území příliš mnoho lidí na danou plochu.

hyperemický

Hyperémie je stav, kdy je kůže nadměrně zarudlá, což může být způsobeno zvýšením průtoku krve do dané oblasti.

červený

Barva červená symbolizuje silné emoce jako lásku, vášeň, sílu a energii.

zarudlý

Zarudlý je barva, která odpovídá červenému odstínu nebo odstínu červenohnědé barvy.

krvavý

Krvavý znamená barva červená, krev nebo něco, co je spojeno s krví, nebo se často může týkat násilí.

bolševický

Bolševický se vztahuje k politickému hnutí založenému na marxismu-leninismu, které vyvolalo ruskou revoluci v roce 1917 a později vedlo Sovětský svaz.

komunistický

Komunistický popisuje politiku, ideologii a systém, který se snaží o vytvoření ekonomické a sociální rovnosti prostřednictvím kolektivního vlastnictví.

bílý

Bílá je barva čistoty, nevinnosti, čistého listu papíru nebo sněhu. Symbolizuje svobodu, čest, čistotu a harmonii.

ryšavý

Ryšavý je barva vlasů od světle hnědé až po tmavě hnědou, s odleskem červeným nebo oranžovým.

zrzavý

Zrzavý = mívající odstíny od červené přes oranžovou až po žlutou; mohou být také hnědé nebo smíšené s jinými barvami.

Podobná synonyma

příliš

Příliš znamená množství, které přesahuje normální meze nebo očekávání.

početný

Početný je pojem označující skupinu mnoha částí, jednotek nebo osob.

vzrušit (příliš)

Vzbudit úzkost, vzrušení nebo dokonce strach.

příliš velký

Příliš velký znamená nadměrný, neuspokojivý nebo přehnaný.

bílý (ve tváři)

Bílý ve tváři znamená bledost nebo přílišnou únavu, ztrátu krve nebo strach.

naložit (příliš)

Naložit (příliš) znamená příliš mnoho požadavků nebo povinností na jednu osobu.

zatížit příliš

Příliš zatížit: příliš velkou zátěží obtěžovat, znečišťovat nebo ohrožovat.

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.

prosytit příliš (roztok)

Přesycení: přidání příliš mnoha solí do roztoku, který ho může přesytit.

červený (temně)

Tmavě červená barva, symbolizující sílu, odvahu a lásku.

komunistický mládežník

Člen komunistické mládeže, který vyznává principy komunismu, propaguje a podporuje jeho ideje.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.