Facebook

Roztřídění (rudy) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu roztřídění (rudy).

Význam: Roztřídění je proces rozdělení na kategorie a určení, do jaké skupiny patří. Např. roztřídění rudy na různé složky.

oddělení

Oddělení je skupina lidí, která je organizačně nebo funkčně spojena a věnuje se určité činnosti.

vyloučení

Vyloučení je záměrné odstranění něčeho nebo někoho ze společnosti, vzdělávání nebo zaměstnání.

diskriminace

Diskriminace je jev, kdy se někomu odepírá stejné právo nebo příležitost jako ostatním, na základě rasy, pohlaví, věku, sociálního postavení, víry, sexuální orientace apod.

apartheid

Apartheid je systém politické a rasové segregace, který byl používán v Jižní Africe od r. 1948 až do r. 1994.

Podobná synonyma

oddělení (ohrazené)

Oddělení je prostor ohrazený fyzickou bariérou nebo čárou, který odděluje jeden prostor od druhého.

vyloučení (ze hry)

Vyloučení je proces, kdy je hráč ze hry vyřazen, obvykle na základě porušení pravidel.

infekční oddělení

Infekční oddělení je místo, kde se léčí pacienti s infekčními onemocněními. Poskytuje přísný diagnostický a terapeutický režim s cílem zabránit šíření infekce.

vyloučení (ze závodu)

Vyloučení znamená být vyloučen ze závodu, což znamená, že se nemůžete účastnit a nesmíte získat žádné body.