Facebook

Hlomozit - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu hlomozit.

Význam: Hlomozit znamená hlučně mluvit, křičet nebo křičet; být hlučný nebo rušivý.

halasit

Halasit = volat, vykřikovat; hlasitě mluvit, provolávat něco, třeba buďte hlasití.

rachotit (stroj)

Rachotit je hlučné bzučení, cvakání nebo klepání, které vychází z mechanického zařízení nebo stroje.

Podobná synonyma

rachotit

Rachotit znamená vydávat silný, rychlý a hlučný zvuk.

pracovat (stroj)

Provádět úkoly, které jsou požadovány od stroje, aby dosáhl svého cíle.

žehlicí stroj

Žehlicí stroj je elektrické zařízení určené pro odstranění záhybů ze šatů a textilních materiálů.

stroj

Stroj je zařízení, které používá energii k provedení určitého úkonu nebo procesu.

demontovat (stroj)

Demontovat stroj znamená rozložit jej, odstranit součásti a součástky a odpojit je od elektrického zdroje.

konstruovat (stroj)

Konstruování strojů je proces projektování, vývoje a výroby strojů a souvisejícího zařízení.

rozebrat (stroj)

Demontovat a odmontovat stroj na jeho jednotlivé součásti.

rozbitý stroj

Stroj, který nemůže být použit k provádění svého původního účelu, protože je poškozen, nebo jeho části jsou zničené.

porouchat (stroj)

Porouchat stroj znamená poškodit ho natolik, že již není schopen provádět svou funkci.

samočinný stroj

Stroj, který může provádět procesy samostatně bez lidské asistence.

fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen správně provádět svou práci bez poruch nebo problémů.

rachotit (motor)

Rachotit znamená hlučně pracovat, zejména pro motor, například při spalování paliva.

být v chodu (stroj)

Být v chodu znamená být schopný fungovat, nebo být spuštěný a provozován, obzvláště u strojů.

prací stroj

Prací stroj je zařízení, které automaticky pracuje a zpracovává materiál. Může být použit k výrobě výrobků nebo pro úpravu materiálu.

řídit (stroj)

Řídit stroj znamená ovládat nebo spravovat jeho funkce, aby dosáhlo požadovaných výsledků.

hnát (stroj)

Hnát je pojem používaný pro označení mechanického zařízení, které se používá k pohánění stroje a jeho součástí.

vypojit (stroj)

Odpojení stroje od zdroje energie.