Facebook

Hlomozit - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu hlomozit.

Význam: Hlomozit znamená hlučně mluvit, křičet nebo křičet; být hlučný nebo rušivý.

halasit

Halasit = volat, vykřikovat; hlasitě mluvit, provolávat něco, třeba buďte hlasití.

rachotit (stroj)

Rachotit je hlučné bzučení, cvakání nebo klepání, které vychází z mechanického zařízení nebo stroje.

Podobná synonyma

rachotit

Rachotit znamená hlučně bušit nebo šustit.

porouchat (stroj)

Porouchat stroj znamená poškodit ho natolik, že již není schopen provádět svou funkci.

pracovat (stroj)

Provádět úkoly, které jsou požadovány od stroje, aby dosáhl svého cíle.

samočinný stroj

Stroj, který může provádět procesy samostatně bez lidské asistence.

fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen provádět svou funkci správně a efektivně.

rachotit (motor)

Rachotit znamená hlučně pracovat, zejména pro motor, například při spalování paliva.

žehlicí stroj

Žehlicí stroj je elektrické zařízení určené pro odstranění záhybů ze šatů a textilních materiálů.

konstruovat (stroj)

Konstruování strojů je proces projektování, vývoje a výroby strojů a souvisejícího zařízení.

hnát (stroj)

Hnát je pojem používaný pro označení mechanického zařízení, které se používá k pohánění stroje a jeho součástí.

stroj

Stroj je zařízení, které používá energii k provedení určitého úkonu nebo procesu.

vypojit (stroj)

Odpojení stroje od zdroje energie.

prací stroj

Prací stroj je zařízení, které automaticky pracuje a zpracovává materiál. Může být použit k výrobě výrobků nebo pro úpravu materiálu.

být v chodu (stroj)

Být v chodu znamená být schopný fungovat, nebo být spuštěný a provozován, obzvláště u strojů.

řídit (stroj)

Řídit stroj znamená ovládat nebo spravovat jeho funkce, aby dosáhlo požadovaných výsledků.

rozebrat (stroj)

Demontovat a odmontovat stroj na jeho jednotlivé součásti.

demontovat (stroj)

Demontovat stroj znamená rozložit jej, odstranit součásti a součástky a odpojit je od elektrického zdroje.