Facebook

Halasit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu halasit.

Význam: Halasit = volat, vykřikovat; hlasitě mluvit, provolávat něco, třeba buďte hlasití.

hlučet

Hlučet znamená vydávat hluk, bušit, rámusit, šumět nebo dunět.

křičet

Křičet: volání, výkřiky, obvykle silné, hlasité a naléhavé, často vyjadřující bolest, hněv nebo strach.

povykovat

Povykovat znamená křičet, křičet nebo vystřihovat výkřiky z radosti, úzkosti nebo odporu.

rámusit

Rámusit znamená obklopovat nebo zdobit něco, často pomocí květin, aby bylo hezčí.

hlomozit

Hlomozit znamená být hlučný a neustále se ozývat; být náporný, těžkopádný a obtěžovat ostatní.

rachotit (stroj)

Rachotit je hlučné bzučení, cvakání nebo klepání, které vychází z mechanického zařízení nebo stroje.

Podobná synonyma

rachotit

Rachotit znamená vydávat silný, rychlý a hlučný zvuk.

rozbitý stroj

Stroj, který nemůže být použit k provádění svého původního účelu, protože je poškozen, nebo jeho části jsou zničené.

fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen správně provádět svou práci bez poruch nebo problémů.

žehlicí stroj

Žehlicí stroj je elektrické zařízení určené pro odstranění záhybů ze šatů a textilních materiálů.

hlučet (město)

Hlučet znamená, že město je hlučné, bzučí či šumí zvukem dopravy, lidí, zařízení atd.

hnát (stroj)

Hnát je pojem používaný pro označení mechanického zařízení, které se používá k pohánění stroje a jeho součástí.

samočinný stroj

Stroj, který může provádět procesy samostatně bez lidské asistence.

porouchat (stroj)

Porouchat stroj znamená poškodit ho natolik, že již není schopen provádět svou funkci.

konstruovat (stroj)

Konstruování strojů je proces projektování, vývoje a výroby strojů a souvisejícího zařízení.

stroj

Stroj je mechanické zařízení, které provádí činnosti, které by jinak museli lidé provádět ručně.

řídit (stroj)

Řídit stroj znamená ovládat nebo spravovat jeho funkce, aby dosáhlo požadovaných výsledků.

vypojit (stroj)

Odpojení stroje od zdroje energie.

křičet (chvílemi)

Křičet znamená volat nebo mluvit nahlas s intenzitou, často v případě vzteku.

rachotit (motor)

Rachotit znamená hlučně pracovat, zejména pro motor, například při spalování paliva.

křičet <na koho>

Křičet znamená volat na někoho s hlasitou a silnou intenzitou.

rozebrat (stroj)

Demontovat a odmontovat stroj na jeho jednotlivé součásti.

pracovat (stroj)

Provádět úkoly, které jsou požadovány od stroje, aby dosáhl svého cíle.

demontovat (stroj)

Demontovat stroj znamená rozložit jej, odstranit součásti a součástky a odpojit je od elektrického zdroje.

být v chodu (stroj)

Být v chodu znamená být schopný fungovat, nebo být spuštěný a provozován, obzvláště u strojů.