Facebook

Halasit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu halasit.

Význam: Halasit = volat, vykřikovat; hlasitě mluvit, provolávat něco, třeba buďte hlasití.

hlučet

Hlučet znamená vydávat hluk, bušit, rámusit, šumět nebo dunět.

křičet

Křičet: volání, výkřiky, obvykle silné, hlasité a naléhavé, často vyjadřující bolest, hněv nebo strach.

povykovat

Povykovat znamená křičet, křičet nebo vystřihovat výkřiky z radosti, úzkosti nebo odporu.

rámusit

Rámusit znamená obklopovat nebo zdobit něco, často pomocí květin, aby bylo hezčí.

hlomozit

Hlomozit znamená být hlučný a neustále se ozývat; být náporný, těžkopádný a obtěžovat ostatní.

rachotit (stroj)

Rachotit je hlučné bzučení, cvakání nebo klepání, které vychází z mechanického zařízení nebo stroje.

Podobná synonyma

rachotit

Rachotit znamená bušit, rámusit nebo hlučet.

žehlicí stroj

Žehlicí stroj je elektrické zařízení určené pro odstranění záhybů ze šatů a textilních materiálů.

stroj

Stroj je zařízení, které vykonává mechanickou, elektrickou nebo chemickou práci a slouží k řízení procesů.

porouchat (stroj)

Porouchat stroj znamená poškodit ho natolik, že již není schopen provádět svou funkci.

křičet (chvílemi)

Křičet znamená volat nebo mluvit nahlas s intenzitou, často v případě vzteku.

křičet na sebe

Křičet na sebe = volat se navzájem nahlas a výhružně, obvykle při hádce.

vypojit (stroj)

Odpojení stroje od zdroje energie.

demontovat (stroj)

Demontovat stroj znamená rozložit jej, odstranit součásti a součástky a odpojit je od elektrického zdroje.

fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen správně provádět svou práci bez poruch nebo problémů.

prací stroj

Prací stroj je zařízení, které automaticky pracuje a zpracovává materiál. Může být použit k výrobě výrobků nebo pro úpravu materiálu.

hlaholit (zvony)

Hlaholit je označení pro zvuk, který se ozývá zvonem nebo jiným hudebním nástrojem.

rozebrat (stroj)

Demontovat a odmontovat stroj na jeho jednotlivé součásti.

samočinný stroj

Stroj, který může provádět procesy samostatně bez lidské asistence.

řídit (stroj)

Řídit stroj znamená ovládat nebo spravovat jeho funkce, aby dosáhlo požadovaných výsledků.

rozbitý stroj

Stroj, který nemůže být použit k provádění svého původního účelu, protože je poškozen, nebo jeho části jsou zničené.

rachotit (motor)

Rachotit znamená hlučně pracovat, zejména pro motor, například při spalování paliva.

křičet se

Křičet se znamená vyslovit hlasitým způsobem nějaký výraz emoce nebo myšlenky.

pracovat (stroj)

Provádět úkoly, které jsou požadovány od stroje, aby dosáhl svého cíle.