Facebook

Halit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu halit se.

Význam: Halit se znamená zahalovat se, oblékat se nebo pokrývat se, obvykle pomocí oblečení nebo přikrývky.

choulit se

Choulit se znamená schovávat se nebo se přitulit k někomu nebo něčemu, aby bylo možno získat útěchu nebo pohodlí.

přikrývat se

Přikrývat se znamená zakrýt tělo pomocí deky, oblečení nebo jiného materiálu, aby bylo možné získat teplo nebo ochranu.

Podobná synonyma

přikrývat <co>

Pokrýt, zakrýt; přikrytím něčeho zabránit tomu, aby to bylo vidět nebo bylo přístupné.

přikrývat

Přikrývat znamená pokrýt, zakrýt nebo zastínit něco pomocí druhého materiálu nebo předmětu.

přikrývat (díru)

Ucpávat díru nebo ji zakrývat materiálem, aby se zabránilo průniku vzduchu, vody nebo jiných tekutin.