Facebook

Přikrývat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přikrývat <co>.

Význam: Pokrýt, zakrýt; přikrytím něčeho zabránit tomu, aby to bylo vidět nebo bylo přístupné.

zahalovat

Zahalovat znamená zakrýt, přikrýt nebo přikrývat. Ve všech případech se jedná o zakrytí něčeho před zraky ostatních.

skrývat

Skrývat znamená ukrývat, schovávat nebo skládat před ostatními.

halit

Halit znamená oblékat se nebo obalovat něčím. To může být pokrývka, oblečení nebo jiný materiál.

krýt

Krýt znamená pokrýt, přikrýt či chránit něčím jiným. Může se týkat věcí, lidí, předmětů a situací.

odkrývat

Odkrývat znamená objevovat, odhalovat nebo odtajňovat informace, které byly dříve skryty.

utajovat (přestupky)

Skrývat, tajit nebo zamlčovat přestupky.

zamlčovat

Skrývat, neříkat, nesdělovat; zamlčovat znamená utajit informace, neříkat je.

maskovat (rozpaky)

Skrývat nebo předstírat něco jiného, aby se skryly nebo zmírnily rozpaky.

zastírat

Skrývat, zamaskovat, předstírat, ukrýt; zakrýt, zatajit, zamlčet, utajit, potlačit.

Podobná synonyma

utajovat

Skrývat, tajit nebo potlačovat informace aby nebyly veřejně dostupné.

halit se

Halit se znamená zahalit se do něčeho, jako například oblečení nebo pláště.

rozpaky

Rozpaky jsou znepokojení, obavy nebo nejistota způsobené problémem nebo situací.

krýt (výlohy)

Krýt znamená pokrýt nebo chránit určitou plochu nebo objekt pomocí čehosi, například pokrýt výlohu fólií nebo látkou.

působit (rozpaky)

Vyvolávat zmatek nebo nejistotu; způsobovat rozpaky.

kryt (těla)

Kryt je ochranný povrch, který se používá k ochraně před poškozením, mechanickým poškozením, vlhkostí nebo usazováním prachu.

skrývat se <v čem>

Skrývat se znamená ukrýt se, uchýlit se do bezpečného úkrytu nebo do ústraní, aby se zabránilo nálezu, zranění nebo pozorování.

skrývat se

Skrývat se znamená utíkat před něčím nebo se schovat, aby se člověk uchránil před nebezpečím nebo před ostatními lidmi.

skrývat <co>

Skrývat: ukrýt, držet jako tajemství, vyhnout se pozornosti.

kryt motoru

Kryt motoru je předmět, který chrání motor před prachem, nečistotami a dalšími nečistotami.

maskovat <co>

Skrývat, stírat nebo utajovat pravou identitu či akci.

odkrývat se (vnitřně)

Otevírat se, objevovat emoční stránku sebe samého; prožívat vnitřní svobodu a otevřít se síle vlastního srdce.

maskovat

Maskovat znamená skrýt nebo zakrýt; obvykle využíváno pro skrytí identity nebo účelu.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

sundat (kryt)

Odstranit obal, kryt, plášť nebo víčko z předmětu.

maskovat se

Maskovat se znamená skrývat se, abychom zůstali neviditelní a nebyli zahlédnuti.