Facebook

Choulit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu choulit se.

Význam: Choulit se znamená schovávat se nebo se přitulit k někomu nebo něčemu, aby bylo možno získat útěchu nebo pohodlí.

přikrývat se

Přikrývat se znamená zakrýt tělo pomocí deky, oblečení nebo jiného materiálu, aby bylo možné získat teplo nebo ochranu.

tisknout se

Tisknout se znamená vytisknout se na tiskárně nebo jiným způsobem reprodukovat.

vinout se

Vinout se znamená zapojit se nebo se podílet na něčem, obvykle na něčem obtížném nebo problematickém.

tulit se

Tulit se znamená zakrývat si obličej a hlavu rukama a přitom se třást, jako by člověk plakal. Je to způsob, jak se uvolnit a zklidnit.

krčit se

Krčit se znamená ohýbat se nebo skládat se do klubíčka jako ochrana před nebezpečím.

halit se

Halit se znamená zahalit se do něčeho, jako například oblečení nebo pláště.

balit se

Balit se znamená sbalit si osobní věci, připravit se na odchod a vyrazit.

uzavírat se

Uzavírat se znamená stáhnout se do sebe a odmítnout komunikovat nebo jednat s ostatními.

Podobná synonyma

krčit

Krčit: skrčit, ohnout se; mít před něčím strach, cítit se trapně.

uzavírat

Uzavírat znamená ukončit, uzavřít, uzamknout nebo zapečetit.

tisknout

Tisknout znamená vytisknout text nebo obraz na papír pomocí tiskárny.

tisknout <koho> (k sobě)

Tisknout (k sobě): přitáhnout k sobě, aby byl blíž.

krčit se (látka)

Schovat se, vyhnout se pohledům ostatních, klesnout hlavy a tím ukázat nejistotu.

uzavírat (cestu)

Uzavírat cestu znamená zabránit jejímu průjezdu, například stavbou bariéry nebo závorou.

uzavírat sázky

Uzavírat sázky znamená přijímat sázky na požadované události a zavírat je po dosažení předem stanoveného času, aby se zabránilo dalším sázkám.

halit

Halit znamená oblékat se nebo obalovat něčím. To může být pokrývka, oblečení nebo jiný materiál.

přikrývat

Přikrývat znamená pokrýt, zakrýt nebo zastínit něco pomocí druhého materiálu nebo předmětu.

vinout se (břečtan)

Vinout se znamená pomalu se pohybovat, obvykle mezi dvěma místy, vytvářet spirálu, kroužit, kolmovat nebo se pohybovat dokola.

uzavírat sňatek

Uzavírat sňatek znamená oficiálně se oženit nebo vzít se, aby se vytvořil manželský svazek.

přikrývat (díru)

Ucpávat díru nebo ji zakrývat materiálem, aby se zabránilo průniku vzduchu, vody nebo jiných tekutin.

přikrývat <co>

Pokrýt, zakrýt; přikrytím něčeho zabránit tomu, aby to bylo vidět nebo bylo přístupné.

vinout se <ke komu>

Vinout se ke komu znamená dělat něco, co je pro druhou osobu příjemné nebo užitečné.

balit (knihy)

Balit knihy znamená zabalit je do pevného obalu jako je krabice nebo kartón, aby se při přepravě, skladování nebo odesílání zabránilo poškození nebo znehodnocení.

vinout

Vinout se znamená vyhnout se něčemu nebo se někam vyhnout, obvykle při vyhýbání se odpovědnosti nebo zodpovědnosti.

balit

Balit znamená sbalit své věci a odejít, např. z bytu, domu nebo pracovního prostoru.

tisknout co

Tisknout znamená vytisknout informace z počítače na papír.

uzavírat manželství

Uzavírat manželství je složitá záležitost, která znamená oficiální spojení a vazbu mezi dvěma lidmi.