Facebook

Dopustit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dopustit se.

Význam: Vykonat čin nebo učinit rozhodnutí; uvést do činnosti; provést; jednat nezákonně nebo nezodpovědně.

spáchat (zločin)

Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.

provést

Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

Podobná synonyma

provést dělení

Provést dělení znamená rozdělit věci, částky, počty apod. na menší jednotky, díly nebo části.

provést <koho>

Provést znamená provedení jeho úkolu, úkonu, příkazu nebo jiného úkolu.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

provést <co>

Realizovat, uskutečnit, splnit, provést, udělat.

provést (skladbu)

Provést skladbu: hrát nebo zazpívat skladbu tak, aby odpovídala její původní verzi.

provést odčítání

Provést odčítání znamená odečíst jednu číselnou hodnotu od druhé a vypočítat rozdíl.

spáchat

Spáchat znamená provést čin, který je nezákonný, nebo se dopustit chyby.

spáchat sebevraždu

Samovolný záměr ukončit si život, sebevražda.

provést (úkol)

Provést znamená splnit, vykonat, uskutečnit nebo dokončit.

provést rozkaz

Splnit požadavek či rozkaz daný někým jiným; naplnit jeho očekávání.

provést rekultivaci

Provést rekultivaci znamená obnovit původní účel a funkci zemědělské půdy poškozené přírodními, antropogenními nebo technologickými činiteli.

provést (rozkaz)

Provést rozkaz znamená splnit určité úkoly požadované předem.

provést převod

Převod je proces převodu dat, informací nebo peněz z jednoho systému do jiného.

provést obhajobu (disertace)

Provést obhajobu (disertace): obhájit výsledky výzkumu a dokumentovat význam výsledků před akademickou komisí.

prošetřovat (zločin)

Prošetřovat znamená vyšetřit a prověřit, aby se dospělo k pravdě o případu zločinu.

skrýt (zločin)

Skrýt zločin znamená ukrýt důkazy, aby se neobjevily a nebyly prokázány před soudem.

zločin

Zločin je porušení zákona, které vede k trestnímu stíhání a možnému potrestání.