Facebook

Dopustit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dopustit se.

Význam: Vykonat čin nebo učinit rozhodnutí; uvést do činnosti; provést; jednat nezákonně nebo nezodpovědně.

spáchat (zločin)

Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.

provést

Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

Podobná synonyma

spáchat

Provést něco špatného, nezákonného nebo zločinného.

provést dělení

Provést dělení znamená rozdělit věci, částky, počty apod. na menší jednotky, díly nebo části.

spáchat sebevraždu

Samovolný záměr ukončit si život, sebevražda.

provést rozkaz

Splnit požadavek či rozkaz daný někým jiným; naplnit jeho očekávání.

provést <co>

Provedení činnosti, úkonu nebo akce; dokončení, realizace.

provést (rozkaz)

Provést rozkaz znamená splnit určité úkoly požadované předem.

provést (skladbu)

Provést skladbu: hrát nebo zazpívat skladbu tak, aby odpovídala její původní verzi.

provést odčítání

Provést odčítání znamená odečíst jednu číselnou hodnotu od druhé a vypočítat rozdíl.

zločin

Zločin je porušení zákona, které vede k trestnímu stíhání a možnému potrestání.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

provést <koho>

Provést znamená provedení jeho úkolu, úkonu, příkazu nebo jiného úkolu.

provést obhajobu (disertace)

Provést obhajobu (disertace): obhájit výsledky výzkumu a dokumentovat význam výsledků před akademickou komisí.

provést rekultivaci

Provést rekultivaci znamená obnovit původní účel a funkci zemědělské půdy poškozené přírodními, antropogenními nebo technologickými činiteli.

skrýt (zločin)

Skrýt zločin znamená ukrýt důkazy, aby se neobjevily a nebyly prokázány před soudem.

provést převod

Převod je proces převodu dat, informací nebo peněz z jednoho systému do jiného.

provést (úkol)

Provést znamená splnit, vykonat, uskutečnit nebo dokončit.

prošetřovat (zločin)

Prošetřovat znamená vyšetřit a prověřit, aby se dospělo k pravdě o případu zločinu.