Facebook

Dobře - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu dobře.

Význam: Dobře (adverb) znamená "velmi dobře, úspěšně, schopně nebo správně".

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

výborně

Výborně znamená velmi dobře, skvěle nebo úžasně. Je to pozitivní hodnocení nebo názor na něco, co je lepší, než se očekávalo.

znamenitě

Znamenitě znamená velmi dobře, výborně, skvěle, excelentně.

prvotřídně

Prvotřídně znamená úplně nejvyšší úroveň, kvality nebo výkonu.

skvěle

Skvěle znamená velmi dobře, úžasně nebo výborně.

primovně

Primovně znamená počátek, počáteční, první, nejdůležitější.

Podobná synonyma

vypravený (skvěle)

Vypravený znamená velmi dobře provedený, úspěšně dokončený nebo plně splněný.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

počínat si skvěle

Činit se skvěle znamená jednat správně a dobře, zodpovědně a úspěšně.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.