Facebook

Démon - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu démon.

Význam: Démon je bytost z náboženské nebo mytologické tradice, která je ztělesněním zla a chaosu.

ďábel

Ďábel je symbol zla a ztělesnění pekelných sil, který se zaměřuje na odvrácení lidí od Boha a jeho svatosti.

běs

Běs je silná, nekontrolovatelná záchvatovitá agitovanost, která se často objevuje u lidí s mentálními poruchami.

zloduch

Zloduch je záporná postava vyobrazená ve fikci a literatuře, která jedná záměrně zlovolně a často se snaží překazit plány hlavní postavy.

Podobná synonyma

ďábel obcující s čarodějnicemi

Ďábel je symbolem ďáblovských sil, které se tradičně spojují s čarodějnicemi v mytologii, náboženství a fikci.