Facebook

Definitivní - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu definitivní.

Význam: Definitivní znamená konečný, nezměnitelný, neodvolatelný a je používáno pro označení určitého rozhodnutí.

konečný

Konečný je definován jako poslední, dokončený nebo ukončený; vyžaduje konec nebo konec činnosti.

trvalý

Trvalý: trvá navždy, trvá dlouho, je trvalý, nezmění se, je stálý; není přechodný nebo dočasný.

prozatímní

Prozatímní znamená dočasný nebo přechodný.

provizorní

Provizorní je něco, co je dočasné, nebo dokud se nedosáhne trvalého stavu.

hotový

Hotový se obecně používá pro vyjádření toho, že něco je dokončeno nebo připraveno.

uzavřený

Uzavřený znamená uzamčený, zablokovaný, nepřístupný; přístup je zakázán.

započatý

Započatý: započít jako začít, zahájit; započatý je něco, co bylo zahájeno/začato.

Podobná synonyma

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.