Facebook

Bručivý - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu bručivý.

Význam: Bručivý: vyjadřuje nespokojenost, stížnosti nebo zlostné reakce; často podrážděný, trpící nebo stěžující se.

hluboký

Hluboký znamená velmi hluboký, hluboký až do nejhlubšího bodu, v hloubce a závažnosti.

temný

Temný se vztahuje k tmavým barvám, nejasným situacím nebo skrytým motivům; symbolizuje strach, záhadu a tajemství.

nejasný

Nejasný: nečitelný, nejasný, neurčitý, nečitelný, neurčitý, neurčitý, nepřehledný.

mrzoutský

Mrzoutský znamená smutný, nevrlý a neklidný, obvykle s nízkou náladou.

nevrlý

Nervózní, podrážděný, nevrlý; cítit se znepokojeně, být nespokojený a kritický.

mumlavý

Mumlavý je zvuk, který se někdy označuje jako šepot nebo šeptání. Často ho používají lidé při mluvení, aniž by si to uvědomili.

mrmlavý

Mrmlavý je pojem, který se používá k popisu osoby, která mluví potichu, se zamumláním nebo vůbec ne.

reptavý

Reptavý znamená hlasitý, neobvykle hlasitý nebo nepříjemný hluk.

žehravý

Žehravý: vyjadřující nespokojenost, rozčilení, stěžování; často se zdůrazňuje, že je to více než pouhý protest.

Podobná synonyma

rozdíl (hluboký)

Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.

být nevrlý

Být nevrlý znamená být znuděný, podrážděný nebo naštvaný a často nakloněný odmítat.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

příkop (hluboký)

Příkop je hluboká, vyhloubená jamka, obvykle používaná k ochraně před nepřáteli, k odvodňování nebo k obraně před povodněmi.

hluboký (tón)

Hluboký tón je zvuk s velkou hloubkou, je hlasitý a intenzivní.