Facebook

Břevno - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu břevno.

Význam: Břevno je dřevěná trámová konstrukce, která se používá k upevnění konstrukcí, např. střechy, schodů nebo trámů.

trám

Trám je dřevěná nosná konstrukce sloužící k podepření střechy nebo nějaké konstrukce.

kláda

Kláda je druh dřevěného proutku nebo trámu, který se používá k podpírání, stavbě nebo sváření.

závora

Závora je symbol, který se používá k označení počátku a konce textu, k odlišení slov či vět a k vymezení citací.

Podobná synonyma

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.