Facebook

Bohatý - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu bohatý.

Význam: Bohatý - mít velké množství majetku, peněz nebo zdrojů.

zámožný

Bohatý, majetný; obdařený velkým majetkem, bohatstvím nebo finančními prostředky.

majetný

Majetný je pojem označující osobu, která má finanční prostředky, majetek nebo vysoký společenský status.

mohovitý

Mohovitý znamená variabilní, proměnlivý; přizpůsobitelný různým situacím, podmínkám a okolnostem.

zazobaný

Zazobaný znamená být bohatý, být finančně zajištěný a mít dostatek peněz.

prachatý

Starobylý, zdobný, honosný, bohatě zdobený, luxusní, honosný; prachatý.

chudý

Chudý je stav, kdy člověk nemá dostatek finančních prostředků na uspokojení základních potřeb.

hojný

Hojný je synonymum pro bohatý, bujný nebo velký množství. Znamená to, že jeho množství je velké nebo značné.

opulentní

Opulentní znamená bohatý, luxusní, okázalý, nádherný nebo velkolepý.

movitý

Movitý je adjektivum, které označuje bohatství, majetek nebo úspěch (jako fyzické nebo finanční).

Podobná synonyma

hojný (výskyt)

Hojný výskyt znamená, že daná věc je vyskytující se ve velkém množství.