Facebook

Movitý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu movitý.

Význam: Movitý je adjektivum, které označuje bohatství, majetek nebo úspěch (jako fyzické nebo finanční).

zámožný

Bohatý, majetný; mít dostatečné finanční prostředky.

bohatý

Bohatý - mít velké množství majetku, peněz nebo zdrojů.

majetný

Majetný je označení pro osobu s velkým finančním majetkem.

mobilní

Přenosný, schopný se pohybovat nebo přenášet, týkající se technologií, zařízení, služeb nebo aplikací.

nemovitý

Nemovitý je pojem označující majetek, který nemůže být přenášen z místa na místo (například pozemky, domy či jiné budovy).

Podobná synonyma

majetek (nemovitý)

Majetek je označení pro nemovitou věc (např. budovy, pozemky, práva) vlastněnou jednotlivcem nebo organizací.

bohatý muž (žijící pro zábavu)

Bohatý muž žijící pro zábavu je osoba obdařená finančními prostředky, která tráví svůj čas na zábavných aktivitách.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

nemovitý (majetek)

Nemovitý majetek je majetek, který je pevně uchován na jednom místě, jako jsou nemovitosti, zemědělské pozemky atd.

bohatý <na co>

Bohatý na peníze, věci nebo zkušenosti; poskytující nadstandardní množství nebo kvalitu.