Facebook

Anonce - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu anonce.

Význam: Anonce jsou oznámení, která se vysílají veřejnosti. Jsou to upoutávky, které vystihují produkt, službu nebo událost.

inzerát

Inzerát je prohlášení o nabídce nebo poptávce, obvykle vytištěné ve sdělovacích prostředcích, aby se upozornilo na služby nebo produkty.

ohlášení

Ohlášení je oznámení nebo oznámení o něčem důležitém.

oznámení

Oznámení je informace o události nebo akci, kterou sděluje organizace nebo osoba.

Podobná synonyma

pověsit (oznámení)

Pověsit znamená umístit něco na stěnu nebo na jinou vzdálenou plochu a nechat to viset tam.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.